logo

Bekijk alle vacatures

Performance Expert

Schiphol, Noord Holland

De afdeling
De subafdeling Performance valt binnen de grotere afdeling Strategy & Performance. Het doel van de afdeling is om de huidige en toekomstige prestatie van de LVNL-organisatie inzichtelijk te maken. Daarmee ondersteunt de afdeling het bestuur en het management om LVNL als volwaardige partner te positioneren binnen de luchtvaart.

De performance expert is actief op de verschillende resultaatgebieden binnen de afdeling Performance:
1. Performance management: het kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk maken van de prestatie van de LVNL en het Air Traffic Management (ATM)-systeem in het bijzonder; daarbij gaat het om veiligheid, efficiëntie, milieu en kostenefficiëntie.
2. Performance methodieken en analyses: methodieken en modellen beschikbaar stellen voor het uitvoeren van prestatie-analyses op voorgenomen wijzigingen aan het ATM-systeem.
3. Survey: het uitvoeren van safety surveys om inzicht te krijgen in de prestatie van het ATM-systeem en passende aanbevelingen te doen ter verbetering van de inrichting hiervan.
4. Voorvallenonderzoek: het uitvoeren van voorvallenonderzoek om lering te trekken uit de door Operations gemelde voorvallen en passende aanbevelingen te doen ter verbetering van de inrichting van het ATM-systeem.

Operational Risk Management:
Vanaf 1 april 2018 gaat het Safety werk van de afdeling Performance over naar de nieuw op te richten afdeling Operational Risk Management. Operational Risk Management wordt de autoriteit binnen LVNL voor het beheersen van risico’s op het gebied van:
 • Operationele veiligheid,
 • ATM security,
 • Contingency en crisissituaties,
 • Kwaliteit en compliance
 • Operationeel juridische vraagstukken

Operational Risk Management gaat richting geven aan het nieuwe Safety Management System van LVNL.
 
De baan
Je creëert inzicht in en draagt bij aan het oplossen van veiligheidsrisico´s. Je werkt nauw samen met verkeersleiders aan het onderzoeken van veiligheidsvoorvallen. Je identificeert potentiele veiligheidsrisico´s bij ATM-systeem veranderingen. Je draagt bij aan het veiligheidsbeleid, -strategie en -kaders. Je werkt actief aan Safety Promotion en schrijft bijvoorbeeld artikelen voor ons Safety Magazine. Je draagt bij aan een positieve safety culture. Je taken zijn onder andere:
 • het leveren van safety expertise;
 • data-analyse en het opstellen van trendanalyses;
 • onderzoek van safety voorvallen;
 • het initiëren en/of leiding geven aan de coördinatie van safety onderwerpen met externe partijen;
 • vormgeven en actueel houden van safety dashboards;
 • het uitvoeren van safety surveys;
 • het uitvoeren van safety assessments;
 • het zorgen voor compliance met relevante safety wet- en regelgeving (ICAO Annex 19, ICAO doc 9859, EASA regelgeving);
 • adviseren en beïnvloeden van (inter-)nationale regelgeving en normstelling op prestatie-indicatoren;
 • het ontwikkelen en onderhouden van safety gerelateerde methodieken en modellen.
 
Wie ben jij?
Je bent bij uitstek een teamplayer; Je neemt het initiatief, gaat zelfstandig aan de slag en je werkt graag samen om tot resultaten te komen, zowel binnen als buiten de afdeling. Je realiseert je dat integriteit in deze functie belangrijk is en daar wil je aan voldoen. Je hebt:  
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • aantoonbare affiniteit met de operationele kant van Air Traffic Management;
 • kennis van de volgende relevante specifieke expertises: veiligheids- en risicomanagement, luchtvaart wet- en regelgeving, human factors, ATM procedures, vliegprocedures, luchtvaart, operationele systemen;
 • ervaring met het aansturen van multidisciplinaire (project-)teams.  

De volgende competenties heb je aantoonbaar ontwikkeld:
 • probleemanalyse: je deelt problemen op in hoofd- van bijzaken; trekt logische en gegronde conclusies uit beschikbare informatie.
 • organisatiesensitiviteit: je onderkent formele en informele in­vloedslijnen binnen de organisatie en houdt hiermee rekening in eigen handelen en beslissingen.
 • plannen en organiseren: je maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten en houdt toezicht op het halen van de doelstellingen.
 • flexibiliteit: je bent in staat en bereid je aan te passen aan veranderende eisen en omstandigheden; staat open voor nieuwe ideeën.
 • netwerken en onderhouden zakelijke relaties; je bent in staat op alle niveaus constructieve werkrelaties op te bouwen en te onderhouden, weet anderen te vinden voor wat betreft hun kennis en ervaring; je kan verschillende inhoudelijke standpunten en zienswijzen op elkaar afstemmen.          

Interesse & extra informatie
Is deze functie jou op het lijf geschreven, solliciteer dan via de ''Solliciteer'' button en stuur je CV en een brief waarin je je motivatie duidelijk maakt. Mocht je eerst nog meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met de manager van de afdeling Performance, Frank Dijkgraaf. (f.c.dijkgraaf@lvnl.nl).

Een selectie-assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  

De sluitingstermijn van deze vacature is vrijdag 17 maart 2018.      

Het succes van Luchtverkeersleiding Nederland is mede afhankelijk van de inzet en deskundigheid van haar medewerkers. We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij en zijn op zoek naar mensen met een diversiteit aan achtergronden en ervaringen om gezamenlijk een krachtig team te kunnen vormen. We streven nadrukkelijk naar een betere m/v-verhouding binnen een inclusieve organisatie. LVNL biedt medewerkers een uitdagende en innovatieve werkomgeving waar zij een goede balans kunnen vinden tussen werk en persoonlijk leven.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Schiphol, Onderzoeker Veiligheid, Strategie en Beleid.
Meer vacatures
Data Engineer BI
Business Intelligence Specialist
Data-analist Wijkveiligheid
Teamleider Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by