logo

Bekijk alle vacatures

Specialist data- en privacybescherming

Dronten, Flevoland

De organisatie
De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema 'Dronten geeft je de ruimte' voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de gemeente Dronten: daar worden talenten benut! Wie wil groeien, kan er groeien. Balans tussen werk en privé vinden wij zeer belangrijk. Het personeel van de gemeente heeft een transparante relatie met het gemeentebestuur en is zeer betrokken bij de samenleving, maakt er afspraken en komt deze ook na. Dienstverlening gaat verder dan veiligheid en gezonde financiën. We denken mee met ‘onze klanten’ en zijn toekomstgericht. Integriteit staat bij werknemers van de gemeente Dronten hoog in het vaandel. Werknemers van de gemeente Dronten roesten niet vast in patronen, maar hebben een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding (zie ook: www.dronten.nl).
 
Organisatieontwikkeling
Er is besloten om voor de doorontwikkeling van onze organisatie een nieuwe hoofdstructuur vast te stellen. De organisatie is in drie vakgebieden verdeeld:
 
 • Sociaal Domein
 • Ruimtelijk Domein & Dienstverlening
 • Bedrijfsvoering
 
Team Informatiemanagement
Het team Informatiemanagement valt onder het vakgebied Bedrijfsvoering. Het doel van het team Informatiemanagement is de strategie te ontwikkelen voor de informatievoorziening en regie te voeren over het beheer en de exploitatie van de ICT-voorzieningen van de gemeente Dronten door hier samen met de afdelingen invulling aan te geven. De ICT is ondersteunend aan de taken van de gemeente en de werkzaamheden op de gemeentelijke afdelingen en de informatievoorziening naar burgers, bedrijven en instellingen. De ICT-regie richt zich op zowel de interne organisatie als de externe (contract)partners. De gemeente Dronten heeft het netwerkbeheer, systeembeheer, technisch applicatiebeheer en de ICT-helpdesk uitbesteed.
 
De gemeente Dronten werkt actief aan het verbeteren van de inrichting van haar IT-governance, zoals vastgelegd in het meest recente Informatiebeleidsplan 2017-2021. Onderdeel daarvan is onder meer gegevensmanagement, het classificeren van data en het borgen van de maatregelen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen de gemeentelijke informatievoorziening. Voor het team ICT zoeken wij daarom een:
 
Specialist data- en privacybescherming
36 uur per week | Dronten
 
De functie
Je draagt zorg voor het inventariseren en bijhouden van gegevensverwerkingen, waarin alle verwerkingen rondom persoons-, bedrijfskritische- en vertrouwelijke gegevens opgeslagen en verwerkt worden. Dit wordt vastgelegd in een daartoe op te zetten en te beheren dataclassificatiesysteem.
 
Als onderdeel hiervan zijn door het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA’s) de risico’s in kaart gebracht. Op basis van deze uitgevoerde PIA’s stel je een implementatieplan vast van te nemen maatregelen en zorg je dat deze in samenwerking met de organisatie uitgevoerd wordt.
 
Ook bij het opstellen van beleid speel je een belangrijke rol: je bent medeverantwoordelijk voor het vormgeven en bewaken van het privacybeleid binnen de gemeente en biedt, waar nodig, ondersteuning op de werkvloer. Je hebt een toezichthoudende, controlerende en adviserende rol, zowel richting de vakafdelingen als het college van B&W aangaande privacyregels en -richtlijnen en je handelt in- en externe vragen en klachten omtrent privacy af. Tevens ben je namens de gemeente de (in het openbare register van het AP ingeschreven) contactpersoon met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bij wie je eventueel ontstane datalekken kenbaar maakt en afhandelt.
 
Hoofdtaken
 • Opzetten en beheer dataclassificatiesysteem
 • Je zorgt voor het opzetten, implementeren en beheren van een gedegen dataclassificatiesysteem. In dit systeem moeten gemeentelijke gegevens, waaronder privacygevoelige gegevens, gestructureerd beschreven, geclassificeerd en beheerd worden;
 • Professionaliseren gegevensbescherming
 • Je ondersteunt de organisatie bij het (verder) formaliseren en realiseren van een passend niveau van gegevensbescherming door, onder andere, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments (PIA) en het opstellen en registreren van verwerkersovereenkomsten;
 • Register van (gegevens)verwerkingen beheren
 • Je zorgt voor de implementatie van een register van alle persoonsgegevensverwerkingen in de organisatie en beheert dit register;
 • Bewustwording privacy binnen de organisatie vergroten
 • Je draagt bij aan het op peil brengen en houden van kennis en het vergroten van bewustzijn van medewerkers rondom gegevensbescherming en privacy in de organisatie;
 • Beleid en regelement: opstellen privacynormen, -beleid, -regelingen en/of -gedragsnormen;
 • Je zorgt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor beleidskaders en daaraan gerelateerde interne regelementen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Deze normen en waarden draag je uit richting de organisatie;
 • Toezien op nakomen wettelijke verplichtingen omtrent privacywetgeving
 • Je houdt de ontwikkelingen op wettelijk gebied in de gaten en toetst intern of er voldaan wordt aan desbetreffende wettelijke voorschriften. Waar nodig, grijp je in door als onafhankelijk adviseur op te treden richting het college. Aangezien jouw onafhankelijkheid gewaarborgd moet zijn, heb je voor deze toezichthoudende rol een wettelijke ontslagbescherming.
 
Het profiel
Van nature ben je analytisch, punctueel en detailgericht ingesteld en breng je een aanzienlijke dosis pragmatisme ter tafel. Je hebt gevoel voor bedrijfsprocessen en weet hoe nieuwe systemen geïmplementeerd en beheerd moeten worden. Risicoanalyses, zoals het uitvoeren van een PIA, zijn bekend terrein voor je. Bovendien ben je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevens- en privacybescherming, zoals de AVG en Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
 
Daarnaast ben je een enthousiast, communicatief persoon, die vanuit eigen kennis en kunde anderen kan enthousiasmeren en meenemen in de gewenste richting. Je bent in staat op alle niveaus van de organisatie te communiceren en begrijpt dat de belangen in verschillende geledingen kunnen afwijken. Hier kun je op een integere manier mee omgaan en, waar nodig, de ingeslagen weg toelichten en verdedigen. Een goed omgevings- en diplomatiek bewustzijn is in deze functie belangrijk! Aangezien het zelfstandig signaleren, onderzoeken en adviseren over problemen/uitdagingen op privacygebied deel uitmaakt van de functie, ben je in staat om zelfstandig, zelfsturend en onafhankelijk op te treden.
 
Functie-eisen
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau. Een juridische of bedrijfskundige opleiding is een pré;
 • Je hebt ervaring met het opstellen, danwel beheren van een dataclassificatiesysteem;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van gegevens- en privacybescherming. Affiniteit met informatietechnologie en informatiebeveiliging is een pré;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van (gegevens)risicoanalyse, bij voorkeur met PIA’s;
 • Je bent van nature analytisch en punctueel ingesteld en hebt oog voor detail;
 • Je hebt kennis van de relevante wetgeving op het gebied van privacy, met name de per 25 mei 2018 van kracht zijnde AVG;
 • Je kunt (in vertrouwen) omgaan met tegengestelde belangen in de organisatie en je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
 • Je neemt initiatief en je bent gericht op samenwerken;
 • Als je beschikt over gemeentelijke ervaring is dat een pré.
 
Interesse?
Ben je toe aan een volgende stap in je carrière en lijkt het je geweldig om jouw bijdrage te leveren aan deze mooie gemeente die volop in ontwikkeling is, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
 
Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij:
Functie-inhoudelijk:
Leo Wennen (teammanager Informatiemanagement), 14 0321.
Procedureel:
Tuba Ulger (HRM), 14 0321.
 
Enthousiast?
Solliciteren kun je via de sollicitatiebutton tot en met 22 februari 2018. De gesprekken zullen in week 9 of 10 plaatsvinden.
 
Voor deze functie wordt zowel intern- als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
 
Trefwoorden; Specialist data- en privacybescherming vacature, Dronten, Flevoland, ICT, Gemeente, Overheid, ICT, security
 
 
 
Meer vacatures
Data Engineer BI
Business Intelligence Specialist
Data-analist Wijkveiligheid
Teamleider Informatiemanagement
Deel deze vacature
Powered by